هدیع تبلیغاتی نوروز شرکتی

هدایای نوروزی سازمانی چه مزایایی دارند؟

هدف هر شرکتی از سفارش هدیه تبلیغاتی، معرفی کسب‌و‌کار به مشتریان و مخاطبین جدید است. اما در مورد هدایای سازمانی عید نوروز، هدف از اهدا...

Continue reading

بسته بندی صنایع دستی

نقش بسته بندی در صادرات صنایع دستی

گاهی بسته بندی از چند نظر حائز اهمیت است، نوع بسته بندی انتخاب شده کشورهای خریدار، محصول کشور ما و ایده آنان برای صنایع بست...

Continue reading

عوامل مهم در انتخاب مواد و نوع طراحی بسته بندی

در انتخاب مواد برای صنایع دستی، بایـد بـه مواد اولیه و مصالح بومی هر منطقه توجه داشته باشیم . این مسئله ی بسیار مهمی است و در واقع ای...

Continue reading

نیاز بسته بندی در صنایع دستی

اهمیت بسته بندی در جهان امروز موضوعی است که نظر همه را به خود جلب کرده است! اگر تولیدکننده صنایع دستی یا علاقه مند و فعال در این حوز...

Continue reading

متنوع ترین هدایای تبلیغاتی شب یلدا

هدیه شب یلدا یلدا، جشن اصیل ایرانی که از دیرباز مورد توجه هر ایرانی بوده ،خواه در وطن یا دور از خاک و زادگاه... یلدا گره خو...

Continue reading