بسته بندی چوبی, بسته بندی صنایع دستی, جعبه های چوبی

نقش بسته بندی در صادرات صنایع دستی

بسته بندی صنایع دستی

گاهی بسته بندی از چند نظر حائز اهمیت است، نوع بسته بندی انتخاب شده کشورهای خریدار، محصول کشور ما و ایده آنان برای صنایع بسته بندی و مقایسه بسته بندی اروپاییان با بسته بندی کشورمان برای یافتن اختلاف فرهنگی بسته بندی، آینده صادرات و تولید را در مسیری مشخص رهنمون می‌دهد. بسته بندی یکی از عوامل مهم از مجموعه عواملی است که در طیف فعالیت های توزیع کالا قرار دارند و تنها هنگامی بازده مطلوب بدست می آیدکه بسته بندی با سایر عوامل بازاریابی ماندد نوع، رقم محصول، درجه مرغوبیت، سطح قیمت، تبلیغات و کانال های توزیع هماهنگ باشد.

بسته بندی محصولات کشور، بایستی متناسب برای هر نوع محصولات صادراتی و قابل رقابت با انواع مشابه خارجی باشد تا بتوانیم با رقبای خود بازار های جهانی مقابله کنیم. یکی از وظایف مهم بسته بندی انتقال اطلاعات است، بدیهی است در شبکه پیچیده فعلی سیستم عرضه کالا در نقاط مختلف این شبکه اطلاعات متفاوتی مورد نیاز است که باید تامین گردد.

امروزه در اروپا بسته بندی اصولا برای پالایش و بازاریابی ضایعات نیست بلکه هدف این سیستم حل مسائل واقعی خریداران و مصرف کنندگان است. بهره گیری از کالاهای مقاوم برای حمل و نقل و نگهداری، شرط اولیه به شمار می رود. مهمترین راه برای ارئه یک کالا با بسته بندی مطلوب و بازار پسند عنایت به ملاحظات محیط زیست، بهداشت عمومی، سلیقه مشتریان، توجیهه اقتصادی و رقابت در عرضه کالا است و کشور ما با تکامل این صنعت و حمایت دولت خواهد توانست وارد بازارهای جهانی گردد. شایان ذکر است که دستگاه های بسته بندی مدرن نقش فزاینده ای در افزایش صادرات غیرنفتی و در نتیجه ارز آوری دارند و موجب تثبیت صنعت می شود.

در حال حاضر ایران بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران در جهان است و 60 درصد تولید جهانی را در اختیار دارد. به نظر می رسد مهمترین موانع صادرات در مورد گسترش صادرات غیرنفتی، صادرات فله و سو استفاده دلالان بین المللی با بسته بندی کردن و زدن مارک خود بر روی محصول کشور باشد. توجه به بسته بندی صنایع دستی می‌تواند یکی از مهم‌ترین راهکار های پیش رو جهت افزایش فروش صنایع دستی ایرانی باشد.

بسته بندی صنایع دستی

اهمیت بسته بندی محصولات صنایع دستی

بسته بندی صنایع دستی بر خلاف تصور برخی هنرمندان و مدیران موضوعی فانتزی و تشریفاتی نیست، یک بسته بندی شکیل می تواند به حفظ و نگهداری کالا، صادرات بیشتر و معرفی بهتر کمک کند، وقتی از بسته بندی صحبت می شود، فقط زیبایی و یا نیاز مصرفی آن مطرح نیست، بلکه بسته بندی یکی از ابزارهای اصلی در مارکتینگ، فروش موفق و ارائه درست یک محصول مطرح است؛ بسته بندی همان لایه بیرونی جنس است و نقش اصلی را در ایجاد انگیزه برای خرید آن ایفا می کند

بسته بندی نخستین و رویی ترین بخش از یک جنس است که با چشم خریدار ارتباط می گیرد، در واقع بسته بندی حلقه رابط محصول و خریدار است. خرید صنایع دستی توسط یک خریدار خواه یک گردشگر خارجی یا داخلی، تفاوتی ندارد، اما باید به این درک رسیده باشیم که اگر گردشگر خارجی جنس را می خرد باید بسته بندی نمادی از اصفهان به او بدهد و اگر گردشگر داخلی می خرد باید با بسته بندی ارزش کالا را به او یادآور شویم.

بسته بندی صنایع دستی فیروزه کوبی

یکی از شاخص های اصلی زنجیره تولید تا مصرف، بسته بندی است، که شاید این موضوع تا حدودی ناپیدا و بی اهمیت جلوه کند، اما نقش کلیدی این موضوع در برندسازی(branding)، زیبایی شناسی، نگهداری کالا و در نهایت تجاری سازی بر کسی پوشیده نیست. باید پذیرفت که صنایع دستی امروز دچار ضعف بسته بندی است.

تبلیغــات ابــزار اصــلی بازاریــابی (Marketing) و بســته بنــدی حلقــه تكمیل كننده زنجیره صادرات است؛ به همین خاطر بسـته بنـدی اهمیـت روز افزونی در نفوذ به بازارهای پررقابت امروزی دارد واین موضوع اهمیت بسته بندی را بیش از پیش آشكار می کند و توجه و بازاندیشی در سـازوكارهای آن را ضـرورتی غیرقابل انكارمی داند.

امروزه در عصر و زمانه ای که ما در آن زندگی می کنیم رسـانه هـا(Media) در روابـط فرهنگـی ما نقش مهمی دارند.اما در واقع این هنـر اسـت كـه پیشـتاز عرصـه گسترش روابط بینا تمدنی است؛ هنر از حد ابزاری برای برقراری ارتباط هم فراتر مـی رود و بـه خـود ارتبـاط بـدل میگردد وصد البته که قدرت و میزان تأثیرگذاری ایـن ارتبـاط بسـتگی غیر قابل انکاری با كیفیت قالب های هنری دارد.

بسته بندی در واقع به معنای تهیه ظرف محـافظ یـا سیسـتمی است كـه سلامت كالا و محصول صنایع دستی را در فاصله تولید تا مصرف حفظ می كند و آن را از ضربات، صدمات، لرزش، فشار و ارتعاش محافظت میکند. از سوی دیگر بسته بندی صنایع دستی به عنوان یك فرهنـگ بـومی یـا ملـی و اقلیمی سیسـتمی اسـت كـه موجب ایجـاد ارتبـاط بـین تولیدكننده و توزیع كننده را فراهم می آورد و همچنین بین آن دو و مصرف كننده ارتباطی قابل اطمینان برقرار می كند.

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *